Προφίλ της Επιχείρησης

Το έτος 1998 ιδρύθηκε η τεχνική – κατασκευαστική εταιρεία «Τρίεδρος Ο.Ε.» με αντικείμενο τη μελέτη – κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών και οικοδομικών έργων.


Κύριο αντικείμενο είναι η παραγωγή τεχνικού έργου στον τομέα της κύριας κατοικίας αστικού – περιαστικού τύπου στην ευρύτερη πολεοδομική ζώνη του νομού Θεσσαλονίκης.

Επίσης, βασικό αντικείμενο είναι η κατασκευή συγκροτημάτων δευτερεύουσας (εξοχικής) κατοικίας στον γειτονικό νομό Χαλκιδικής και σε άλλους νομούς. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι νομοί Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας και Κιλκίς.
Το επιτελείο των βασικών συνεργατών μηχανικών της εταιρείας περιλαμβάνει μηχανικούς μελετητές όλων των ειδικοτήτων καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες για τα εργοτάξια των γειτονικών νομών.